Category: News! | 2014-02-22 | 22:38:46

Justin till bieber-news

Category: News! | 2014-02-22 | 21:41:00

Justins officiella tumblr!

Justin har nydligen på twitter bekräftat att hans officiella tumblr är justinbieber.tumblr.com. Gå in och följ honom så kanske han följer tillbaka!

Bizzle's #selfie on Shots